Bronbemaling

BRONBEMALING: EEN DROGE WERKPLEK

Om een gebouw of een utiliteitswerk te kunnen bouwen is een droge werkplek nodig. Van Valkengoed is gespecialiseerd in bronbemaling.

Jarenlange ervaring
Om een gebouw of een utiliteitswerk te kunnen bouwen is een droge werkplek nodig. Daartoe wordt bronbemaling toegepast. Van Valkengoed is gespecialiseerd in bronbemaling.

Bronbemaling wordt ook gebruikt voor het droog houden van sleuven en voor grondverbetering. Door jarenlange ervaring zijn wij in staat om voor ieder project de passende bemaling aan te leggen.

Cruciaal belang
Doorlopende bronbemaling is van cruciaal belang; uitval kan aan projecten schade toebrengen en/of leiden tot ernstige vertragingen. Om de risico’s tot een minimum te beperken kunnen wij pompen desgewenst uitrusten met noodstroom voorzieningen. Onze servicedienst staat 24 uur per dag, 7 dagen per weekparaat om bij calamiteiten direct in te grijpen.

Previous slide
Next slide